روزیمان در حفظ ارزشمندترین دارایی شماستآخرین مقالات

شترداری ساربونا

شترداری ساربونا

مزرعه ۵۰۰ ولیعصر (عج)واقع در بخش فشافویه دهستان حسن آباد ورامین محل نگهداری و پرورش شترهای شیری گروه صنایع لبنی...

دوغ شتر , شیر شتر چای گیاهی , چای به , چای سیب