طلای سبز | شیر و دوغ شتر ساربونا ,شیر شتر, دوغ شتر, چای به
1

خواص شیر شتر

ماهیت آن: لطیف است و رقیق ترین شیر بین شیر حیوانات دیگر محسوب می گردد. این شیر کمی مایل به شوری است و چربی آن کم است و بسبب گرم بودن مزاج آن و شدت امتزاج(پختگی) آن چربی شیر از آب آن جدا نمی گردد.
طبیعت آن: گرم مایل به خشکی است.

افعال و خواص آن: جلا دهنده، منضج و حل کنندۀ اخلاط بدن است.
آشامیدن این شیر باعث تقویت چشم می شود و گاهی طبیبان دستور اکتحال(در چشم چکاندن) آن را می کنند. آشامیدن آن با شکرسرخ جهت تنگی نفس و باز شدن گرفتگی ها و رفع خشکی کبد و از بین بردن ورم های سخت درون بدن مفید است و اخلاط ناموافق در کبد را از بین می برد و استسقای زقی و طبلی و اختلالات کبدی را از بین می برد.
برای بیماری های طحال، بواسیر، جاری شدن ادرار و حیض و نیز تقویت نیروی جنسی مفید است.
اگر شتر ده روز قبل از دوشیدن شیر به خوردن علوفه ای که در آنها رازیانه، کنگر، کاسنی و… باشد مشغول باشد شیر آن جهت استسقای گرم مفید است و همراه با شکر سرخ مقوی بدن و صاف کنندۀ پوست و محرک نیروی جنسی و اشتها به غذا مفید است و ورم های سخت را از بین می برد خصوصاً که همراه با روغن های مناسب مانند روغن بید انجیر، ناردین، بادام تلخ و پسته و… برای تحلیل دادن این ورم ها به روی آنها ضماد کنند.
سایر مواردی که براساس کتاب مخزن الادویه از مصرف شیر شتر سود می برند:
– کبد چرب
– اگزما
– چربی های زیرپوستی
– با شکر صاف کننده پوست
– رفع بی اشتهایی
دوغ شتر خواص شیر را داشته و فقط گرمی آن کمتر و رطوبت بخشی آن بیشتر است.

نظر بدهید