طلای سبز | شیر و دوغ شتر ساربونا ,شیر شتر, دوغ شتر, چای به
1

شترداری ساربونا

مزرعه ۵۰۰ ولیعصر (عج)واقع در بخش فشافویه دهستان حسن آباد ورامین محل نگهداری و پرورش شترهای شیری گروه صنایع لبنی ساربونا میباشد. دوغ و شیر شتر این شرکت از شترهای این مزرعه تهیه میگردد.

در حال حاضر ۵۲۰  نفر شتر در این مزرعه  مجهز نگهداری می شوند ، که برای  تغذیه هم از علوفه مرغوب و  هم از پوشش گیاهی غالب منطقه (بادیان ،بومادران وخارشتر ) استفاده می گردد.

فرآیند دوشش به صورت کاملا مکانیزه و با تجهیزات استاندارد صورت می پذیرد تا بار میکروبی شیر از بین برود و به این ترتیب محصول اراِئه شده فاقد بوی زننده ودر عین حال دارای طعمی دلنشین باشدphoto_2016-06-11_18-25-36

نظر بدهید