طلای سبز | شیر و دوغ شتر ساربونا ,شیر شتر, دوغ شتر, چای به
1

شیر شتر یا دوغ شتر،کدام بهتر است؟

شیر شتر بسیار لطیف و حساس است ،از این رو صحرانشینان آنرا به دوغ تبدیل میکنند تا ماندگاری بیشتر و طعم دلچسب تری داشته و بتوان آنرا بعنوان نوشیدنی مستقل و یا همراه غذا میل نمود.

در دوغ معمولی شیر را به ماست ، وبا رقیق کردن آن توسط آب به دوغ تبدیل تبدیل میکنند.اما تهیه دوغ از شیر شتر تنها با افزودن ماده محرکی که بطور طبیعی از خود شیر تهیه می شود امکان پذیر است.پس از هر بار افزودن این ماده به شیر،بعد از چند ساعت بدون نیاز به کم یا زیاد کردن هیچ ماده دیگری مایعی بدست می اید که به لحاظ ساختار همان شیر است اما بدلیل شباهت طعم ،به آن دوغ گفته می شود.

نظر بدهید