طلای سبز | شیر و دوغ شتر ساربونا ,شیر شتر, دوغ شتر, چای به
1

ضرورت استفاده از شیر و دوغ شتر پاستوریزه

شتر حیوانی است که به صورت سنتی در بیابان ها تغذیه میکند و معمولا از تغذیه صنعتی برای این حیوان استفاده نمیشود.همچنین این حیوان در مناطق بیابانی و مناطق معمولا محروم از نظر بهداشتی وجود داردو موضوع مهم در این مورد این است که هیچ نظارت بهداشتی و برنامه ریزی شده برای این دام وجود ندارد،واز آنجا که شیر شتر همانند شیر گاو و گوسفند تحمل دمای نقطه جوش را ندارد که از آن طریق بتوانیم آلودگی های آن را بر طرف کنیم، لذا کاملا ضروری است که این محصول را به صورت پاستوریزه و هموژنیزه در بسته بندیهای مورد تایید وزارت بهداشت تهیه کنیم و مراقت سود سوجی برخی افراد در این زمینه باشیم.

نظر بدهید