طلای سبز | شیر و دوغ شتر ساربونا ,شیر شتر, دوغ شتر, چای به
1

مزاج غذاها(لبنیات)

خامه: سرد و تر8
دوغ : سرد و تر
سرشیر:سرد و تر
شیر پاستوریزه:سرد و تر
قراقروت:سردو خشک
کشک:سرد و خشک
شیر محلی تازه:گرم و تر
روغن یا کره گوسفند و گاو و بز:گرم و تر
پنیر کهنه:گرم و خشک
پنیر:سردو تر

نظر بدهید