طلای سبز نادری

شرکت طلای سبز نادری در سال ۹۲ با رویکردی اقتصادی ،فرهنگی تشکیل شده است و هدف مدیریت، تولید و توزیع محصولات غذای سالم میباشد .

امروزه در جامعه ما همگام با جوامع بین المللی ضرورت استفاده از مواد غذایی سالم بیش تر مورد توجه قرار گرفته است و خانواده ها دریافته اند که درمیان این مشغله های روزافزون وهیاهوی مدرن لازم است قدری عمیق تر در مورد

مواد غذایی مصرفی خودشان دقت وحساسیت نشان بدهند.

در این راستا خوشبختانه برخی از تولید کنندگان نه فقط در جهت کسب سود بیشتر بلکه با دغدغه تولید مواد غذایی که با

جسم و روح و جان مردمان قرابت بیشتری دارد،وارد میدان تولید شده اندو شرکت طلای سبز نادری با تضمین خرید کامل محصولات ایشان دغدغه فروش را از تولیدکنندگان محترم برداشته و خود اقدام به توزیع سراسری محصولات مینماید.

فعالیت شرکت طلای سبز نادری عبارت است از

۱-تولید و توزیع محصولات ارگانیک و سلامت

۲-مشاوره کارشناسی با فروشگاهها جهت ایجاد غرفه ارگانیک و سلامت

۳-انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان محصولات سلامت جهت خرید تضمینی محصولات غذای سالم

عمده فعالیت این شرکت در ۲ سال اخیر انحصار خرید و فروش محصولات لبنی ساربونا و آگاهی سازی در زمینه فرهنگ مصرف لبنیات شتر به مشتریان بوده است.

روزیمان در حفظ ارزشمندترین دارایی شماست