طلای سبز | شیر و دوغ شتر ساربونا ,شیر شتر, دوغ شتر, چای به

مزرعه

تصاویری از مزرعه شتر که شیر شتر و دوغ شتر ما از این مزرعه به دست می آید.

دوغ شتر, شیر شتر, مزرعه شتر

منتشر شده: تیر ۷, ۱۳۹۵