طلای سبز | شیر و دوغ شتر ساربونا ,شیر شتر, دوغ شتر, چای به

آشتی با درون

Currently browsing: آشتی با درون

  • روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

    به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
    همه ما آگاهیم که علم از ابتدای پیدایش زندگی انسانها تا به امروز چه خدمات شایانی به کیفیت و رشد زندگی ما کرده است.
    اما گاهاً نیز میدانیم که از علم استفاده ابزاری شده و در جهت به خطر انداختن زندگی انسانها و حتی موجودات زمین استفاده […]