طلای سبز | شیر و دوغ شتر ساربونا ,شیر شتر, دوغ شتر, چای به

استخوان

Currently browsing: استخوان

  • روز جهانی مبارزه با پوکی استخوان

    روز جهانی مبارزه با پوکی استخوان
    روز ۲۰ اکتبر, معادل ۲۸ یا ۲۹ مهر در ایران, روز جهانی مبارزه با پوکی استخوان است.
    همانطور که میدانید پوکی استخوان, از بیماری های خاموش و حتی کشنده است که علائم خود را با شکستگی که به آسانی ایجاد میشود نشان میدهد.
    اهمیت استخوان ها در نگهداری اعضاء و جوارح انسان […]