طلای سبز | شیر و دوغ شتر ساربونا ,شیر شتر, دوغ شتر, چای به

camel dough

Currently browsing: camel dough

  • دوغ شتر چیست ؟

    دوغ تهیه شده از شیر شتر با دوغ بدست آمده از شیر گاو کمی متفاوت است و تفاوت آن در این است که در دوغ گاو ابتدا شیر گاو را توسط یک محرک بیرونی تبدیل به ماست می‌کنند و بعد ماست بدست آمده پس از رقیق کردن تبدیل به دوغ می‌کنند ولی این فرآیند در […]