طلای سبز | شیر و دوغ شتر ساربونا ,شیر شتر, دوغ شتر, چای به

تصویر

Currently browsing: تصویر

  • شترداری ساربونا

    مزرعه ۵۰۰ ولیعصر (عج)واقع در بخش فشافویه دهستان حسن آباد ورامین محل نگهداری و پرورش شترهای شیری گروه صنایع لبنی ساربونا میباشد. دوغ و شیر شتر این شرکت از شترهای این مزرعه تهیه میگردد.
    در حال حاضر ۵۲۰  نفر شتر در این مزرعه  مجهز نگهداری می شوند ، که برای  تغذیه هم از علوفه مرغوب و  […]

  • ضرورت استفاده از شیر و دوغ شتر پاستوریزه

    شتر حیوانی است که به صورت سنتی در بیابان ها تغذیه میکند و معمولا از تغذیه صنعتی برای این حیوان استفاده نمیشود.همچنین این حیوان در مناطق بیابانی و مناطق معمولا محروم از نظر بهداشتی وجود داردو موضوع مهم در این مورد این است که هیچ نظارت بهداشتی و برنامه ریزی شده برای این دام وجود […]